کیش - اینفوسلامت

بیمارستان کیش (هرمزگان - کیش)

بيمارستان

visibility ۲۴۸

بازدید

هرمزگان - کیش

میدان هرمز - بلوار حریره- خیابان ابن سینا

۰۷۶ - ۴۴۴۵۹۴۰۰-۱۰

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
دیالیز
اتاق عمل
بخش ایزوله
nicu
تالاسمی
بلوک زایمان
VIP