نبی اکرم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان نبی اکرم (ص) (فارس - خنج)

بيمارستان

بازدید ۶۲۶

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان نبی اکرم (ص)

  • فارس - خنج

    بلوار خاتم الانبیاء

    ۰۷۱ - ۵۲۶۲۰۰۵۱-۴

  • ۰۷۱ - ۵۲۶۲۰۰۵۱-۴
بخش های تخصصی بیمارستان نبی اکرم (ص)
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان نبی اکرم (ص)