نبی اکرم (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان نبی اکرم (ص) (فارس - خنج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۲۶۲۰۰۵۱-۴

visibility ۴۱۰

بازدید

فارس - خنج

بلوار خاتم الانبیاء

۰۷۱ - ۵۲۶۲۰۰۵۱-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی