خیریه سوم شعبان - اینفوسلامت

بیمارستان خیریه سوم شعبان (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۳۳۱۲۹۱۱۱-۱۹

visibility ۳۲۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان ری- میدان قیام - کوچه شیهد رضوی

۰۲۱ - ۳۳۱۲۹۱۱۱-۱۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
قلب و عروق
دیالیز
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی