خاتم الانبیاء(ص) - اینفوسلامت

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) (آذربایجان شرقی - میانه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱
  • ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۸

visibility ۵۵۴

بازدید

آذربایجان شرقی - میانه

جاده جهندیز- سایر تلفن ها ۵۲۲۲۰۹۰۲-۵۲۲۲۰۹۰۳ -۵۲۲۲۰۹۰۴-۰۴۱۵۲۲۲۰۹۰۵- ۵۲۲۲۰۹۰۶ -۵۲۲۲۰۹۰۷-

۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۸

کودکان و اطفال
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
اتاق عمل
مامایی
csr
nicu
زنان و زایمان
داخلی
دکترای پزشکی