خاتم الانبیاء (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (هرمزگان - جاسک)

بيمارستان

visibility ۲۵۹

بازدید

هرمزگان - جاسک

خیابان امام خمینی(ره)

۰۷۶ - ۴۲۵۲۱۶۱۹

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی