آیت الله خاتمی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله خاتمی (یزد - خاتم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۳۷۲۴۷۰۷۴

visibility ۲۸۳

بازدید

یزد - خاتم

بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم

۰۳۵ - ۳۷۲۴۷۰۷۴

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
رادیولوژی
زنان و زایمان
داخلی
اندو