خاتم الانبیاء (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (سیستان و بلوچستان - زاهدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۰۵۰۱-۳

visibility ۳۷۴

بازدید

سیستان و بلوچستان - زاهدان

بلوارجام جم- بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)

۰۵۴ - ۳۳۲۲۰۵۰۱-۳

icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اعصاب
ارتوپدی
سوختگی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
همودیالیز
شیمی درمانی
سوانح
داخلی