خاتم الانبیاء (ص) دانشگاه آزاد - اینفوسلامت

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) دانشگاه آزاد (سمنان - شاهرود)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ -  ۳۲۳۳۱۷۹۶
  • ۰۲۳ - ۳۲۳۶۳۴۳۳

visibility ۲۷۷

بازدید

سمنان - شاهرود

بلوار دانشگاه- روبروی دانشگاه صنعتی-بیمارستان یکصد تختخوابی خاتم الانبیا(ص) - سایر تلفن ها -۳۲۳۶۳۲۳۳

۰۲۳ -  ۳۲۳۳۱۷۹۶ - ۳۲۳۶۳۴۳۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی