خاتم الانبیاء (ص) - اینفوسلامت

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (یزد - ابرکوه)

بيمارستان

visibility ۳۷۳

بازدید

یزد - ابرکوه

بلوار امام علی- بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه

۰۳۵ - ۳۲۸۲۵۰۰۱

اورژانس
ccu
دیالیز
اتاق عمل
بلوک زایمان
بستری