آیت الله خوانساری - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله خوانساری (اصفهان - خوانسار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۳۶۷ ۵۰۰۰-۴

visibility ۲۶۷

بازدید

اصفهان - خوانسار

انتهای خیابان دانشگاه

۰۳۱ - ۳۳۶۷ ۵۰۰۰-۴

اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
آی سی یو جنرال
رادیوتراپی
داخلی