خلیلی - اینفوسلامت

بیمارستان خلیلی (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۷۴۷

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان خلیلی

  • فارس - شیراز

    خیابان خلیلی-مرکز آموزش درمانی خلیلی

    ۰۷۱ - ۳۶۲۹۱۶۷۴ - ۳۶۲۹ ۱۴۷۰

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۹۱۶۷۴
  • ۰۷۱ - ۳۶۲۹ ۱۴۷۰
  • نقشه گوگل بیمارستان خلیلی

بخش های تخصصی بیمارستان خلیلی
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
ترمیمی
پیوند گوش
لیست پزشکان بیمارستان خلیلی