آیت الله کاشانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله کاشانی (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۶۶۵۹۵

visibility ۳۲۳

بازدید

کرمان - کرمان

خیابان ابوحامد

۰۳۴ - ۳۲۲۶۶۵۹۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی