آیت الله کاشانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله کاشانی (کرمان - بافت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۲۲۳۶۰۵-۶

visibility ۲۹۶

بازدید

کرمان - بافت

بلوار امام خمینی- مرکز درمانی شهید بهشتی بیمارستان آیت الله کاشانی بافت

۰۳۴ - ۴۲۲۳۶۰۵-۶