کامکار عرب نیا - اینفوسلامت

بیمارستان کامکار عرب نیا (قم - قم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۷۱۳۵۱۱

visibility ۳۵۰

بازدید

قم - قم

ابتدای خیابان ۱۹دی

۰۲۵ - ۳۷۷۱۳۵۱۱

اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
روانپزشکی
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
چشم
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
شیمی درمانی
آی سی یو جنرال
داخلی