جرجانی - اینفوسلامت

بیمارستان جرجانی (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۷۷۵۶۸۰۷۰

visibility ۳۵۳

بازدید

تهران - تهران

میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند - سایر تلفن ها ۷۷۵۶۷۹۹۹- ۷۷۵۶۸۰۰۰

۰۲۱ - ۷۷۵۶۸۰۷۰