جوادالائمه (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان جوادالائمه (ع) (خراسان شمالی - جاجرم)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - ۳۲۲۷۶۰۰۱-۴

visibility ۲۹۸

بازدید

خراسان شمالی - جاجرم

بلوار امام رضا(ع)

۰۵۸ - ۳۲۲۷۶۰۰۱-۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی