جشنواره - اینفوسلامت

بیمارستان جشنواره (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ٧٧٣٤٤٠٠٩

visibility ۴۸۷

بازدید

تهران - تهران

فلکه دوم تهرانپارس- خیابان جشنواره- روبروی فرهنگسرای اشراق- نبش خیابان درختی - نمابر:٧٧٣٢٦٠٦٥

۰۲۱ - ٧٧٣٤٤٠٠٩

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
پوست
جراحی عمومی
مامایی
دندانپزشکی
زنان و زایمان
داخلی