جراحی پا و مچ پا - اینفوسلامت

کلینیک جراحی پا و مچ پا ()

کلینیک
  • تماس

  • - ۲۲۹۲۲۶۰۷

visibility ۷۲

بازدید

خیابان شریعتی- خیابان ظفر- پلاک ۲۲

- ۲۲۹۲۲۶۰۷

جراحی زیبایی انگشتان پا
ترمیم رباط ها و تاندون ها
درمان زخم های دیابتیک پا
درمان آسیب ها صدمات