ایرانشهر - اینفوسلامت

بیمارستان ایرانشهر (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۱۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان شریعتی- نرسیده به سه راه طالقانی- خیابان جواد کارگر

۰۲۱ - ۷۷۶۰۸۰۶۱-۹

بخش نوزادان
icu
ccu
ارتوپدی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
دیالیز
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
استروک
زنان و زایمان
جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )