امام جعفر صادق (ع) - اینفوسلامت

امام جعفر صادق (ع) (مرکزی - دلیجان )

نامشخص

visibility ۲۶۴

بازدید

مرکزی - دليجان

خیابان دکتر بهشتی شمالی

۰۸۶ - ۴۴۲۲۴۱۱۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی