امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (مرکزی - خمین)

بيمارستان

visibility ۲۶۳

بازدید

مرکزی - خمين

بلوار پاسداران

۰۸۶ - ۴۶۳۳ ۲۲۱۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی