امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

کلینیک امام خمینی (ره) (همدان - همدان)

کلینیک

visibility ۳۹۲

بازدید

همدان - همدان

میدان شریعتی- خیابان میرزاده عشقی- محل سابق بیمارستان امام- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام  خمینی (ره)

۰۸۱ - ۳۸۳۲ ۱۳۷۱-۲ - ۳۸۳۲۱۸۳۹-۴۰

اورژانس
اتاق عمل
چشم
رادیولوژی
سونوگرافی