امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (مازندران - بابلسر)

بيمارستان

visibility ۲۹۱

بازدید

مازندران - بابلسر

فریدونکنار - خیابان امام - بیمارستان امام خمینی (ره) فریدونکنار

۰۱۱ - ۳۵۶۵۲۰۰۵-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
جراحی مغز و اعصاب
داخلی