امام خمینی (ره) - اینفوسلامت

بیمارستان امام خمینی (ره) (مازندران - ساری)

بيمارستان

visibility ۲۶۷

بازدید

مازندران - ساری

مازندران - ساری - خیابان رازی

۰۱۱ - ۳۳۳۶۱۷۰۰ - ۳۳۰۴ ۴۰۰۰

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
اورولوژی
ارتوپدی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
جراحی مغز و اعصاب
بخش نازایی
IVF
اندوسکوپی
زنان و زایمان