امام حسن مجتبی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) (همدان - فامنین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۶۸۲۶۰۴۰-۳

visibility ۲۹۱

بازدید

همدان - فامنین

خیابان شهید مفتح - جنب پارک ملت

۰۸۱ - ۳۶۸۲۶۰۴۰-۳

بخش نوزادان
اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی