تامین اجتماعی حکمت - اینفوسلامت

بیمارستان تامین اجتماعی حکمت (مازندران - ساری)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۱ - ۳۳۲۶ ۸۹۲۰-۳

visibility ۳۷۷

بازدید

مازندران - ساری

بلوار طالقانی - بیمارستان حکمت

۰۱۱ - ۳۳۲۶ ۸۹۲۰-۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی