حجازی - اینفوسلامت

بیمارستان حجازی (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۷۳۲ ۶۷۶۷

visibility ۳۱۷

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان عبادی - بعد از چهارراه مجلسی

۰۵۱ - ۳۷۳۲ ۶۷۶۷

بخش زنان
بخش مردان