حیدری - اینفوسلامت

پلی کلینیک حیدری (تهران - تهران)

پلی کلینیک

visibility ۲۷۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر- خیابان نوفل لوشاتو- پلاک ۵۱

۰۲۱ - ۶۶۴۰ ۸۹۴۰ - ۶۶۴۰ ۲۷۰۰

کودکان و اطفال
گوش و حلق و بینی
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
چشم
جراحی توراکس
جراحی مغز و اعصاب
داخلی