شهید حیدری - اینفوسلامت

بیمارستان شهید حیدری (همدان - نهاوند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۳۲۳ ۷۱۸۱

visibility ۲۷۷

بازدید

همدان - نهاوند

بلوار شهید حیدری- بیمارستان شهید حیدری

۰۸۱ - ۳۳۲۳ ۷۱۸۱

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم