قطب الدین - اینفوسلامت

بیمارستان قطب الدین (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۸۳۱

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان قطب الدین

  • فارس - شیراز

    خیابان فخرآباد شرقی - بیمارستان سوانح سوختگی قطب الدین شیرازی

    ۰۷۱ - ۸۲۱۹۶۳۸-۴۳

  • ۰۷۱ - ۸۲۱۹۶۳۸-۴۳
  • نقشه گوگل بیمارستان قطب الدین

بخش های تخصصی بیمارستان قطب الدین
اورژانس
icu
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
لیست پزشکان بیمارستان قطب الدین