قطب الدین - اینفوسلامت

بیمارستان قطب الدین (فارس - شیراز)

بيمارستان

visibility ۶۱۰

بازدید

فارس - شیراز

خیابان فخرآباد شرقی - بیمارستان سوانح سوختگی قطب الدین شیرازی

۰۷۱ - ۸۲۱۹۶۳۸-۴۳

اورژانس
icu
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل