حضرت فاطمه الزهرا (س) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) (مازندران - بابل)

بيمارستان

visibility ۲۵۹

بازدید

مازندران - بابل

بالاتر از پل محمد حسن خان- روستای ترک محله

۰۱۱ - ۳۲۲۷۴۸۸۰

اتاق عمل
سونوگرافی