حضرت علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان حضرت علی (ع) (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۲۴۹۰۰۴-۵

visibility ۳۳۸

بازدید

البرز - کرج

چهار راه امام خمینی ( میدان کرج) - بلوار جانبازان (خیابان چالوس)- روبروی ستاد یادواره شهدا - خیابان شهید احمد کافی - ابتدای منطقه ۲ اسلام آباد - فاکس:۳۲۲۲۹۰۹۶

۰۲۶ - ۳۲۲۴۹۰۰۴-۵

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل