هاجر - اینفوسلامت

بیمارستان هاجر (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۲۲۲۰۰۱۶

visibility ۳۴۰

بازدید

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

بلوار کاشانی - خیابان پرستار- ستاد مرکزی دانشگاه - بیمارستان هاجر

۰۳۸ - ۳۲۲۲۰۰۱۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
icu
ccu
قلب و عروق
روانپزشکی
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
انکولوژی
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی