حافظ - اینفوسلامت

پلی کلینیک حافظ (فارس - شیراز)

پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۳۶۳۹۸۹
  • ۰۷۱ - ۳۶۳۶۳۹۸۷

visibility ۳۷۳

بازدید

فارس - شیراز

بلوار معالی آباد - میدان احسان - جنب شعبه ٤ تامین اجتماعی –کدپستی:٧١٨٨٦٣٩٣٣٥

۰۷۱ - ۳۶۳۶۳۹۸۹ - ۳۶۳۶۳۹۸۷

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )