حافظ - اینفوسلامت

بیمارستان حافظ (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۸۴۷

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان حافظ

  • فارس - شیراز

    ابتدای بلوار چمران - كد پستی : ۳۴۷۸۶-۷۱۹۴۶

    ۰۷۱ - ۶۲۷۱۵۳۱-۶ 

  • ۰۷۱ - ۶۲۷۱۵۳۱-۶ 
  • ۰۷۱ - ۳۶۴۷۹۴۹۴
  • نقشه گوگل بیمارستان حافظ

بخش های تخصصی بیمارستان حافظ
اورژانس
زایشگاه
اعصاب
عفونی
روماتولوژی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
زنان و زایمان
لیست پزشکان بیمارستان حافظ
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )