حافظ - اینفوسلامت

بیمارستان حافظ (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۶۲۷۱۵۳۱-۶ 
  • ۰۷۱ - ۳۶۴۷۹۴۹۴

visibility ۶۵۷

بازدید

فارس - شیراز

ابتدای بلوار چمران - كد پستی : ۳۴۷۸۶-۷۱۹۴۶

۰۷۱ - ۶۲۷۱۵۳۱-۶ 

اورژانس
زایشگاه
اعصاب
عفونی
روماتولوژی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
زنان و زایمان
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )