گلستان نیروی دریایی - اینفوسلامت

بیمارستان گلستان نیروی دریایی (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۵۸

بازدید

تهران - تهران

چهار راه پاسداران- اتوبان صیاد شیرازی

۰۲۱ - ۲۲۵۴۹۰۰۲

کودکان و اطفال
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
داخلی
جراحی مردان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی