گلستان - اینفوسلامت

بیمارستان گلستان (خوزستان - اهواز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۷۴۳۰۰۱-۹

visibility ۳۰۱

بازدید

خوزستان - اهواز

گلستان - خیابان فروردین -مرکزآموزشی ودرمانی گلستان

۰۶۱ - ۳۷۴۳۰۰۱-۹

روانپزشکی
جراحی عمومی
انکولوژی
جراحی مغز و اعصاب
رادیوتراپی