اعصاب و روان قدس - اینفوسلامت

بیمارستان اعصاب و روان قدس (کردستان - سنندج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۶۶۰۰۲۵-۷

visibility ۶۹۶

بازدید

کردستان - سنندج

خیابان پاسداران- بالاتر از علوم پزشکی

۰۸۷ - ۳۳۶۶۰۰۲۵-۷

اورژانس
روانپزشکی
داخلی