قدس - اینفوسلامت

بیمارستان قدس (کرمانشاه - پاوه)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۶۱۲۵۴۵۲

visibility ۳۰۸

بازدید

کرمانشاه - پاوه

ابتدای شهر- خیابان کمربندی

۰۸۳ - ۴۶۱۲۵۴۵۲

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی