خیریه غیاثی - اینفوسلامت

بیمارستان خیریه غیاثی (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۲۴۲۷۱۰

visibility ۷۴۹

بازدید

تهران - تهران

یافت آباد-شهرك ولیعصر-خیابان بنائی -خیابان رجائی   

۰۲۱ - ۶۶۲۴۲۷۱۰

icu
قلب و عروق
همودیالیز
اعصاب و روان
بلوک زایمان
زنان و زایمان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی