قاضی طباطبایی  - اینفوسلامت

بیمارستان قاضی طباطبایی (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - .

visibility ۴۰۵

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

.

۰۴۱ - .

جراحی عمومی
انکولوژی