دکتر غرضی - اینفوسلامت
دکتر غرضی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۵۴۲۰۲۲۰۰-۴

visibility ۳۹۹

بازدید

کرمان - سیرجان

بلوار مالک اشتر- خیابان شفا

۰۳۴ - ۵۴۲۰۲۲۰۰-۴

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی