قلعه گنج - اینفوسلامت

بیمارستان قلعه گنج (کرمان - قلعه گنج )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۳۹۳۱۲۲

visibility ۲۹۴

بازدید

کرمان - قلعه گنج

جنب دانشگاه پیام نور

۰۳۴ - ۴۳۳۹۳۱۲۲

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی