قلب ( نیروگاه اتمی)  - اینفوسلامت

بیمارستان قلب ( نیروگاه اتمی) (بوشهر - بوشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۳۳۲۸۸۰۵

visibility ۳۶۷

بازدید

بوشهر - بوشهر

خیابان سیراف -بیمارستان تک تخصصی قلب بوشهر- سایر تلفن ها ۳۳۳۲۶۸۰۲- ۳۳۳۲۶۸۰۱

۰۷۷ - ۳۳۳۲۸۸۰۵

اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
post ccu
جراحی قلب
اتاق عمل
آنژیوگرافی
بستری
داخلی