قائم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (عج) (مازندران - کلاردشت)

بيمارستان

visibility ۲۶۶

بازدید

مازندران - کلاردشت

بلوار امام خمینی- بیمارستان قائم

۰۱۱ - ۵۲۶۲ ۵۱۱۵

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زنان و زایمان