قائم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (عج) (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۷۷۱۰۰۰-۶

visibility ۳۷۸

بازدید

البرز - کرج

چهارراه دولت آباد- بیمارستان قائم

۰۲۶ - ۳۲۷۷۱۰۰۰-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
جراحی قلب
اتاق عمل
انکولوژی
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
کلیه ( نفرولوژی )
پست پارتوم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
اعصاب و روان ( روانپزشک )