قائم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (عج) (گلستان - علی‌آباد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۴۲۴۰۰۰۱-۱۰

visibility ۲۷۰

بازدید

گلستان - علی‌آباد

خیابان امام رضا

۰۱۷ - ۳۴۲۴۰۰۰۱-۱۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی