قائم (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان قائم (عج) (همدان - اسدآباد)

بيمارستان

visibility ۲۵۷

بازدید

همدان - اسدآباد

بلوار دانشگاه

۰۸۱ - ۳۳۱۱۵۶۳۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی