گاندی  - اینفوسلامت

هتل بیمارستان گاندی (تهران - تهران)

هتل بیمارستان

visibility ۴۴۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان گاندی جنوبی- پلاک ۱۳۰

۰۲۱ - ۴۲۶۰۳۰۰۰

بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
آی سی یو جنرال
IVF
زنان و زایمان
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( انکولوژی زنان )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )