فیروزگر  - اینفوسلامت

بیمارستان فیروزگر (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۲۱۴۱۶۰۰

visibility ۳۱۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر- خیابان  کریم خان زند- خیابان به آفرین 

۰۲۱ - ۸۲۱۴۱۶۰۰

گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
دیالیز
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
خون ( آنکولوژی )
جراحی مغز و اعصاب
طب تسکینی
زنان و زایمان
طب فیزیکی و توانبخشی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی